Начало > Политика по поверителност и защита на лични данни

Политика по поверителност и защита на лични данни

 

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие. Ако натиснете бутона „Приемам всички“, ще дадете свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласието си за предоставяне и обработване на личните Ви данни на “ЕВРОКАР КЕНС” ЕООД, ЕИК 175036997, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Средец“ ул. „Денкоглу“ No 44, вх. Б, ет. 3, ап. 8 за целите на онлайн записване за курс за обучение водачи на МПС от категория В и на всички трети страни, наши партньори или държавни органи.

С натискането на бутон „Приемам всички“ изрично приемате и давате недвусмислено съгласие, че Вашите лични данни, получени при регистрация на Сайта или във връзка с използването на Сайта, могат да бъдат предмет на обмен към подизпълнители, агенти или представители, които изпълняват задачи, свързани със Сайта и/или услугите, които предоставя Сайта, както и за целите на съхраняването на данните в съответните бази данни.

Моля, имайте предвид, че “ЕВРОКАР КЕНС” ЕООД може да предоставя обобщени статистически данни за нашите клиенти, продажби, модели на трафик и свързаните с тях данни за сайтове на доверени трети страни, но тези статистически данни няма да съдържат никаква лична информация.

“ЕВРОКАР КЕНС” ЕООД събира и обработва лични данни за целите на предоставянето, разработването и персонализирането на Сайта и услугите и/или продуктите, които предлага “ЕВРОКАР КЕНС” ЕООД, изследвания, статистика и грижа за клиентите. По-конкретно, “ЕВРОКАР КЕНС” ЕООД събира лична информация с цел лична комуникация с Вас, за да отговори на Вашите въпроси и да изпълни Вашите искания. Такава информация може да включва, наред с друга информация, вашето име, адрес, електронен адрес и телефонен номер. Тези данни ще бъдат използвани в събития, в които сте съгласни да участвате, както и за директни маркетингови цели, извършвани по пощата, по електронна поща или по телефона; за извършване на пазарни проучвания и предоставяне на информирмация и за получаване на отзиви за предстоящи продукти, услуги и/или промоции.

Ако ни изпращате запитвания за услуги или ако изпращате материали на Сайта, може да се наложи да се свържем с Вас, за да получим допълнителна информация, необходима за обработката или изпълнението на вашите поръчки и/или изисквания. Вашата лична информация няма да бъде разкрита на трети лица без предварителното Ви съгласие, освен ако не е предвидено друго от правните разпоредби или случаи, когато това е необходимо за изпълнение на Вашата поръчка и за подобряване на услугите.

Данни за нормалното функциониране на сайта
Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете. Чрез тях можем да удостоверим самоличността Ви като потребители, да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства. Такива данни например са данните от сесията Ви – кеширано съдържание и други.

Данни за изпълнението на нашите услуги
Някои от услугите ни, като записване за курс за обучение водачи на МПС от категоря „В” и регистрация за изпит в ДАИ, изискват да споделите с нас лични данни. Използваме ги за да можем да подготвим и изпълним договора си с Вас и за предостяване на обучението и услуги ни. Използваме личните Ви данни единствено за целите на курса, за който сте се записали или към който проявявате интерес.

Данни, прилгани при измерване и отчитане на използваните услуги
Събираме информация за използваното от Вас съдържание, която комбинираме с предишно събрана информация, за да измерим, разберем и отчетем Вашето използване на услугите ни с цел подобряване на качеството. Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

Нашият бизнес модел е изграден на основата на предоставяне на потребителите на безплатен достъп до съдържанието на уебсайтовете ни за сметка на представяне на реклама. С оглед на нормалното функциониране на нашия уебсайт и следване на нормалната бизнес логика, имаме нужда от базово измерване на потребителското Ви поведение.

За целта използваме единствено инструмента Google Analytics, като до момента на получаване на Вашето съгласие сме изключили функционалностите Google Анализ функции за рекламиране и сме подали команда за анонимизиране на Вашето IP към Google Analytics.

Ние смятаме, че по този начин, от една страна, сме минимизирали обема на събираната за целите на измерването информация до минимално необходимия за това размер и по този начин гарантираме, че тези данни не се използват за други цели, освен за Измерване, а от друга страна, вярваме, че защитаваме легитимния ни интерес за нормалното и необходимо функциониране на нашите услуги.

“ЕВРОКАР КЕНС” ЕООД се ангажира със защитата на предоставените от Вас лични данни, които ще обработва единствено за целите, за които сте ги предоставили като спазва РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, GDPR) и Закона за защита на личните данни. Изчерпателна информация относно целите, основанията и средствата за обработване на личните данни и др. относно прилагането на законодателството в областта на защита на личните данни са достъпни на Интернет страницата на Комисията за защита на личните данни на адрес: https://www.cpdp.bg.

Моля, обърнете внимание, че винаги съществуват рискове, свързани с предоставянето на лична информация, независимо дали лично, по телефона или през интернет или по друг начин, и нито една технологична система не е напълно безопасна, но “ЕВРОКАР КЕНС” ЕООД ще положи усилия да предприеме подходящи мерки за предотвратяване и свеждане до минимум на рисковете от неразрешен достъп, неправилна употреба и неточността на личните Ви данни. Например, когато се събират или прехвърлят чувствителни данни, винаги използваме криптираща технология.

“ЕВРОКАР КЕНС” ЕООД по своя собствена инициатива или по ваше желание попълва, коригира или изтрива всички останали, неточни или остарели лични данни, съхранявани от “ЕВРОКАР КЕНС” ЕООД във връзка с работата на Сайта. Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури коректна функционалност и за да събира анонимни статистики за посещенията с цел подобряване на съдържанието. Ако не желаете да приемете бисквитките, моля сменете техните настройки (като изберете „Настройки” и след това изберете кои бисквитки желаете да бъдат заредени). Ако сте съгласни с всички функционалности, моля натиснете „Приемам“.

“Бисквитките” ни позволяват да ви обслужваме по-добре и по-ефективно и да персонализираме опита си на нашия сайт. С помощта на “бисквитки” “ЕВРОКАР КЕНС” ЕООД е в състояние да развива и подобрява по-нататък Сайта. “Бисквитките” Ви позволяват да влизате в профила си, без да е необходимо да въвеждате името си на вход всеки път и без да е необходимо да добавяте продукти към списъка си за пазаруване всеки път между две посещения. Чрез използването на „бисквитки“ не се събира и обработва никаква лична информация – с други думи, бисквитките идентифицират компютъра Ви, а не Вас.

Освен това сайтът може да използва различни технологии, които дават възможност на “ЕВРОКАР КЕНС” ЕООД ООД да събира определена техническа информация, например: вашия IP адрес, вида на операционната система във вашия компютър, типа на интернет браузъра и адресите на свързаните сайтове, за да се подобри предоставяни услуги.

“ЕВРОКАР КЕНС” ЕООД може да използва скриптове на трети страни на нашите сайтове, за да оптимизира ефективността на рекламите на “ЕВРОКАР КЕНС” ЕООД, които се появяват на сайтовете на други страни, като например типа и или честотата на рекламите, промоции или други маркетингови съобщения, които клиентът вижда.

Програми на трети страни, които се използват на Сайта, чрез които се използват и обработват личните Ви данни: Google Analytics

Съзнавам, че мога да оттегля моето съгласие по всяко време, за което е необходимо да изпратя email на адрес info@eurocar-kens.com и да посоча кой лични данни желая да бъдат премахнати завинаги от списъците с лични данни в уеб сайт eurocar-kens.com, като съм наясно, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на дадено сега съгласие.