Начало > Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

За да бъдете включени в курс за обучение водачи на МПС от категория “В”, трябва да имате навършени 17 години и 9 месеца.

В цената на курса влиза цялото обучението по Наредба № 37 на МТ – 40 часа теоретично обучение и 31 кормилни часа, както и учебните материали.

Да, часовете се записват индивидуално за всеки курсист в зависимост от графика на инструктура и свободното време на обучаващия се.

Най-рано три работни след полагане на последния изпит и след преминат курс към БЧК за оказване на първа помощ на пострадали при ПТП, може да подадете документи за издаване на Свидетелство за управление на МПС в ОПП при СДВР (за лица с постоянен адрес гр. София) или в съответното ОДМВР (за лица с постоянен адрес различен от гр. София).

Не е задължително да сте приключили шофьорския курс, за да преминете курса към БЧК.

По нормативна уредба е необходимо да се премине допълнително обучение по управление на автомобил минимум 4 учебни часа, преди да получите правото да се явите отново на изпит.